قیمت هر انسان

چه شرافت ارزان ، تن عریان ارزان ، و دروغ از همه چیز ارزانتر .
آبرو قیمت یک تکه ی نانیست ...

و چه تخفیف بزرگی خورده است، قیمت هر انـــــــــسان ...

دیگه خودت قضاوت کن... چقدر در مقابل نعمت هایی که در اختیارت هست تامل کردی و چطور باید شکر آنها را بجا بیاری.

نظر فعلی تون رو راجع به این موضوع بدین...

/ 0 نظر / 19 بازدید