تغییر دنیا:

(کودک که بودم می خواستم دنیا را تغییر دهم).
.
.
.
  
بزرگتر که شدم متوجه شدم که دنیا خیلی بزرگ است ، من باید انگلستان را تغییر دهم.
.
.
.
 
بعدها انگلستان را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم ، شهرم را تغییر دهم.
.
.
.
در سالخوردگی تصمیم گرفتم
خانواده ام را متحول کنم.
.
.
.
اینک که در آستانه مرگ هستم می فهمم که اگر روز اول خودم را تغییر داده بودم،
شاید میتوانستم دنیا را هم تغییر دهم!!!
 
 
 
 
/ 0 نظر / 6 بازدید