چند جمله زیبا از زبان انیشتین

-دیوانگی : انجام کاری دوباره و دوباره و انتظار نتایج متفاوت داشتن 

-من هیچ موقع در مورد آینده فکر نمی کنم ،خودش بزودی خواهد آمد

-کسی که هیچ وقت اشتباه نمی کند هیچ وقت هم چیز جدید یاد نمیگیرد

 -من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکلات زمان زیادی میگذارم

-من هیچ استعداد خاصی ندارم .فقط عاشق کنجکاوی هستم

/ 0 نظر / 44 بازدید