شاه کلید حرف زدن

وقعیتی (شغلی یا شخصی) چرا؟ (که باعث روشنی و اختصار و اهمیت توضیح تان می شود) و چگونه؟
این یک واقعیت است که همه ما ظرفیت توجه کردن و گوش دادن کمی داریم. پس این بر عهده شماست که با درست جواب دادن به این سوالات بتوانید شنوندگان تان را علاقه مند نگه دارید و به خاطر داشته باشید تنها اینکه موضوع صحبت شما برای خودتان جذاب است لزوما برای شنوندگان تان این گونه نیست. برای همه ما این اتفاق افتاده است که به حرف های کسی گوش داده ایم که بسیار بی هدف، پریشان و غیرجدی صحبت کرده است و همه ما هم حداقل یک بار دچار چنین وضعیتی در سخنرانی ها و مکالمه های مان شده ایم. این تکنیک برای پیدا کردن هدف سخنرانی و مکالمه به واسطه پرسیدن سوال «چرا» بسیار موثر است و حتی بسیاری وقت ها در مکالمه های شخصی برای پیدا کردن موضوعی دوطرفه می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
باید توجه داشته باشید که تنها توضیح دادن موضوع مورد سخنرانی تان برای برقرار کردن ارتباط با شنوندگان تان کافی نیست بلکه باید اول با موضوع مورد نظرتان ارتباط برقرار کنید. استفاده از این تکنیک چه در موقعیت های تجاری و چه شخصی می تواند کمک کند تا شما مکالمه ای به مراتب تاثیرگذار داشته باشید. شنوندگان خودتان را علاقه مند نگه دارید و در کوتاه ترین مدت پیام های تان را مختصر و مفید به افراد بیشتری منتقل کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید