بسم الله الرحمن الرحیم


+ چند اندرز از دکتر شریعتی

برای خوش بخت بودن به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن!

نمی توانم فرمول موفقیت را به شما بدهم اما می توانم فرمول شکست را برایتان بنویسم :
بکوشید همه را راضی کنید.


رنج بزرگ یک انسان این است که عظمت او و شخصیت او در قالب فکرهای کوتاه، در برابر نگاههای پست و پلید، و احساس او در روحهای بسیار آلوده و اندک و تنگ قرار گیرد انسانیت حد و مرزی نمیشناسد .قبل از آنکه دارای هویت زن و یا مرد بودن باشیم .انسانیم و تکلیف آدمیت از جنسیت بالاتر است.همدیگر را به این نام بشناسیم ، مقام بالاتری داریم.

تقوا تنها سلاح مجاهد است و تهمت ، تنها سلاح منافق.

سه مرحله در زندگی وجود دارد:
مرحله اول مرحله دست و پا زدن در میراث گذشتگان است.
دومین مرحله طغیان به آنچه تحمیل شده است.
مرحله ی سوم مرحله ی بازیابی خویشتن و شناخت و پذیرفتن ارزش های اصیل

خدایا : به من قدرت تحمل عقیده مخالف ارزانی کن .
خدایا : خودخواهی را چندان در من بکش ، یا چندان بر کش ، تا خودخواهی دیگران را احساس نکنم ، و از آن در رنج نباشم .
خدایا : اندیشه و احساس مرا در سطح پائینی میاور که زرنگی های حقیر و پستی های نکبت بار و پلید شبه آدم های اندک را متوجه شوم ، چه ، دوست تر می دارم بزرگواری گول خور باشم تا، همچون اینان ، کوچکواری گول زن .
خدایا : بر اراده ، دانش ، عصیان ، بی نیازی ، حیرت ، لطافت روح ، شهامت و تنهایی ام بیفزای .
خدایا : رحمتی کن تا ایمان ، نام و نان برایم نیاورد ، قوتم بخش تا نانم را ، و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم ، تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند ، نه آنها که پول دین می گیرند و برای دنیا کار می کنند

نویسنده : حمید رضا ثابتی ; ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢۱
comment نظرات () لینک